İHA Bilgisayarlı Görü Seçenek-2 Örnek Çıktı Hk.

16/03/2022 22:17:30

Seçenek-2 Görsel Navigasyon Simülasyonu Örnek Çıktılar aşağıda verilmiştir: Örnek çıktı: 5-haneli-frame-id_Sütun_Satır_Tip 00153_125_541_X Örnek çıktı: 5-haneli-frame-id_Yön 00459_0 Örnek çıktı: 5-haneli-frame-id_alpha_distance 00896_63_200